"Το aikido είναι η τέχνη της μάθησης σε βάθος.
Η τέχνη του να γνωρίζεις τον εαυτό σου."

Morihei Ueshiba